WAT TE DOEN BIJ...

Hieronder kunt u tips vinden wat te doen in geval van nood.
Bijvoorbeeld:
- Bellen met 112
- Een flauwte
- Bewusteloosheid
- Een hartinfarct
- Een hartstilstand
- Verslikking
- Epilepsie
- Of een astma aanval

BELLEN MET 112

> Geef uw naam door
> Geef de plaats van het ongeval door
> Vertel wat er is gebeurd
> Vertel om hoeveel slachtoffers het gaat
> Zeg wat het (de) slachtoffer(s) mankeert

FLAUWTE

> Frisse lucht
> Geruststellen
> Plat neerleggen
> 10 minuten laten liggen
> Knellende kleding eventueel losmaken

BEWUSTELOOSHEID
- reageert niet op aanspreken
en voorzichtig schudden aan
de schouders

> Knellende kleding losmaken
> Ademweg vrijhouden (leg slchtoffer op de zij)
> Bel de huisarts of de ambulance (112)
> Controleer de ademhaling (als de ademhaling wegvalt, geef dan mond op mond beademing)
> Probeer vooral zelf rustig te blijven

HARTINFARCT
- pijn op de borst straalt uit naar armen/schouders
- drukkend/benauwd gevoel
- onrustig/bang
- onregelmatige hartslag/pols

> Bel de huisarts of de ambulance (112)
> Stel zoveel mogelijk gerust
> Probeer vooral zelf rustig te blijve
HARTSTILSTAND
- geen ademhaling
- geen hartslag/pols

> Bel de ambulance (112)
> Begin zelf / Laat zo snel mogelijk beginnen met reanimatie
> Probeer vooral zelf rustig te blijven

VERSLIKKING

> Probeer obstakel lepelend te verwijderen
> Geen succes dan stoten tussen de schouderbladen
> Geen succes, laat professionele hulp komen en doe de greep van Heimlich bij zittend / staand slachtoffer
> Slachtoffer ligt op de grond; dan hoofd opzijdraaien; doe 2 pogingen om te beademen; geef 15 borstcompressies (als bij reanimatie), controleer de mond en blijf dit afwisselen

EPILEPSIE

> Blijf vooral rustig, dan kunt u beter helpen
> Zorg er voor dat het slachtoffer zich niet (verder) verwondt
> Leg iets zachts onder het hoofd
> Maak knellende kleding los

ASTMA AANVAL > Slachtoffer (gesteund) laten zitten
> Helpen bij zelfhulp (o.a. medicatie aangeven)