AED-apparaat
Burgerinitiatief
In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn. Op tijd reanimeren en defibrilleren is daarom van cruciaal belang. Door een goed samenspel van voldoende AEDs in de wijken, voldoende vrijwilligers, die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen en een oproep systeem kan het aantal levens dat wordt gered, stijgen van circa 7% tot boven 25%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHBO Kampen zorgt eenmalig voor grote korting bij aanschaf AED
Onlangs is de EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden benaderd voor het geven van een advies inzake de aankoop van een AED-apparaat. Dit resulteerde erin dat geadviseerd is om een apparaat aan te schaffen dat spatwaterbestendig en stofvrij is en tegen een stootje kan. Een belangrijke voorwaarde is -omdat zo n apparaat altijd in een stress situatie wordt gebruikt - natuurlijk dat het makkelijk bedienbaar is en er niet allerlei zaken kunnen afbreken. Dit heeft ertoe geleid dat de keuze is gemaakt voor het AED apparaat – Defibtech Life Line. De trainer van dit apparaat wordt door de EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden gebruikt tijdens de opleidingen. Ook alle mensen die de vereniging als Reanimatiepartner van de Hartstichting opleidt tot reanimatie- en AEDhulpverlener worden met deze trainer geïnstrueerd. Dat leidt er toe dat wanneer men in gemeente Kampen met een hartstilstand te maken heeft, het prettig is dat bij de daadwerkelijke inzet van de AED het apparaat al vertrouwd is.

Inmiddels heeft de EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden bij diverse bedrijven een prijsopgave aangevraagd. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige aanbieding waarbij ongeveer 30% voordeel wordt gegeven op de aankoopprijs. Inmiddels hebben o.a. enkele kerkgenootschappen besloten onder deze condities tot aankoop van een AED over te gaan. De EHBO Vereniging hecht er nadrukkelijk aan te melden dat ze alleen bemiddelt bij de aankoop in het kader van het maatschappelijk belang. De vereniging is dus geen wederverkoper en houdt er zelf ook geen geld aan over.

Omdat deze aanbieding maar eenmalig is, wil de EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden ook andere maatschappelijke organisaties in de gemeente Kampen de gelegenheid geven aan te sluiten en van deze korting gebruik te maken. De aanbieding loopt tot uiterlijk 31 maart 2008.

Voor nadere informatie omtrent deze actie kunt u contact opnemen met de coordinator van dit project mevrouw Annie van t Zand. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 038-3312377 en/of info@ehbokampen.nl. Ook voor informatie over EHBO- en reanimatie/AED cursussen kunt u bij haar terecht.

AED-actie EHBO Kampen en IJsselmuiden draagt bij aan een hartveilige gemeente
In maart 2008 is de EHBO vereniging Kampen en IJsselmuiden gestart met een actie om met een flinke korting een AED te kunnen aanschaffen. Binnen een half jaar is het 25e apparaat verkocht, een succes dat ze niet hadden durven dromen.
Wat is een AED
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Door een korte cursus van 2 avonden te volgen kan vrijwel iedereen leren reanimeren en de AED leren bedienen.

Plaatsen 25e AED
Vrijdagmorgen 12 september om 10.00 uur zal de 25e AED door de leverancier, in het bijzijn van de coordinator van actie van de EHBO vereniging, worden overhandigd aan de heer Hans Bolwerk van DA drogisterij Bolwerk aan de Oudestraat. Hiermee is nu ook op de boven Oudestraat een AED beschikbaar, in ieder geval tijdens de openingsuren van de winkel. Kapper Hollander aan de beneden Oudestraat ging de drogist onlangs voor, ook daar is een AED aanwezig.

Omdat er steeds meer defibrillatoren zijn, overleven steeds meer mensen een hartstilstand. Waar 10 jaar geleden slechts 10 procent van de patiënten die op straat werden gereanimeerd een hartstilstand overleefden, is dat nu 19 a 20 procent. Door de inzet van AEDs bij de reanimatie is de overlevingskans inmiddels verdubbeld. In Nederland is de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis op dit moment 5 a 10%. Het Nationaal Programma Hartstilstand van de Hartstichting wil deze overlevingskans vergroten naar 25% in 2012. De EHBO Kampen en IJsselmuiden zal daaraan graag haar medewerking verlenen.

Groot aantal nieuwe reanimatie/AED hulpverleners opgeleid
Veel bedrijven kerken en middenstanders die een AED hebben aangeschaft hebben een cursus gevolgd of gaan dat op korte termijn doen. Inmiddels zijn 66 personen opgeleid en staan er nog 60 in de startblokken om voor november a.s. in het bezit te komen van het diploma. Het diploma is een jaar geldig en ieder jaar moet een herhalingsles worden gevolgd.

Actie verlengd
Gezien het grote succes van deze actie heeft de EHBO met de leverancier afgesproken dat de actie in ieder geval tot eind 2008 zal worden verlengd. Iedereen die er gebruik van wil maken kan contact opnemen met de EHBO in Kampen.

Inventarisatie
Gezien het feit dat het bij een hartstilstand van het grootste belang is om binnen 6 minuten iemand te kunnen reanimeren en de AED tijdig te kunnen gebruiken is het belangrijk om te weten waar de AEDs zijn. Reden voor de vereniging om een inventarisatie te starten om te weten te komen waar in Kampen, IJsselmuiden en de kerkdorpen AEDs aanwezig zijn. In dit kader wil de EHBO vereniging alle bedrijven, winkels, scholen, kerken, voetbalclubs enz. dan ook oproepen om het te melden als zij een AED hebben en waar deze hangt. Op deze wijze kunnen we er als Kamper samenleving voor zorgen de hulp aan mensen met een hartstilstand zo goed mogelijk te laten zijn. Om effectief te kunnen zijn moet er binnen 6 minuten worden begonnen met reanimeren.

Voor nadere informatie omtrent de AED-actie en de inventarisatie van de plaatsen waar AEDs hangen kunt u contact opnemen met de coordinator van dit project mevrouw Annie van t Zand. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 038-3312377 en/of info@ehbokampen.nl. Ook voor informatie over EHBO- en reanimatie/AED cursussen kunt u bij haar terecht.